Na stručnom sastanku Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (HDFMR) u petak 7. prosinca 2018. predstavljen je udžbenik “Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava” autora prof. dr. sc. Slavka Davile, specijalista kirurga i doc. dr. sc. Melite Uremović, prim. dr. med., specijalistice fizikalne medicine i rehabilitacije i suradnika. Urednica knjige je doc. dr. sc. Melita Uremović, prim. dr. med. spec. fizijatar, recenzenti su prof. dr. sc. Marija Graberski-Matasović, dr. med, spec. fizikalne medicine i  rehabilitacije i prof. dr. sc. Aljoša Matejčić, dr. med. specijalist kirurg, specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije i uže specijalnosti traumatologije. Udžbenik sadrži  271 stranicu i 26  poglavlja, od kojih 12 poglavlja autora prof. dr. sc. Slavka Davile i prof. dr. sc. Romana Pavića, prikazuje kirurško liječenje iščašenja i prijeloma lokomotornog sustava, jedno poglavlje autorice mr. sc. Lidije Fumić Dunkić, prim. dr. med., posvećeno je liječenju akutnog bola kod traumatološkog bolesnika. Primjenu metoda fizikalne terapije i rehabilitacije u različitim fazama rehabilitacijskog liječenja po anatomskim regijama prikazali su 13 poglavlja autori prim. dr. med.Tatjana Nikolić, doc. dr. sc. Iva Šklempe-Kokić  i doc. dr. sc. Melita Uremović, prim. dr. med. Udžbenik je bogato grafički ilustriran s 22 tablice i 26 slika. Izdavač je Medicinska naklada-Zagreb, lektorica Irina Joh, a udžbenik je grafički obradila Maja Mravec.

Glavni motiv pisanja udžbenika bio je podatak da u hrvatskoj literaturi do sada nije postojao udžbenik koji bi integrirao kirurško i rehabilitacijsko liječenje traumatoloških bolesnika, a iz stručne literature znamo da je ključ dobrog uspjeha traumatiziranog bolesnika rani početak rehabilitacije, kontinuiranost tretmana, motiviranost bolesnika, pravodobna prevencija komplikacija i liječenje u interdisciplinarnom rehabilitacijskom timom u kojem obavezno sudjeluje kirurg traumatolog.    

Udžbenik “Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava“ namijenjen je traumatolozima, ortopedima, fizijatrima i fizioterapeutima; specijalizantima tih struka kao i studentima fizioterapije.

Čestitamo doc. dr. sc. Meliti Uremović, prim. dr. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, u ime cijele naše akademske zajednice!