Dr. sc. Snježana Mališa i Leali Osmančević, mag. comm. s Odjela za komunikologiju su na međunarodnoj znanstvenoj-stručnoj konferenciji Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu predstavile svoj rad „Medijske kompetencije nastavnika kao preduvjet diferenciranog poučavanja“. Autorice su na primjerima inovativnih odgojno-obrazovnih metoda pokazale važnost medijskih kompetencija nastavnika za poučavanje djece i mladih u 21. stoljeću kao i nužnost razvijene kritičke svijesti djece i nastavnika te prepoznavanje kvalitetne uporabe medija kao alata u diferenciranom poučavanju.

 

Konferencija se održala 19. i 20. listopada na Sveučilištu u Zadru koje je ujedno i organizator uz Odjel za pedagogiju, Centar ‘Stjepan Matičević’ te Mednarodni izobraževalni center iz Ljubljane. Konferencija je okupila brojne znanstvenike i stručnjake iz područja odgoja i obrazovanja na svim razinama – od predškolskih do visokoobrazovnih institucija. Uz predstavljene znanstvene i stručne radove sudionici su razmjenjivali primjere dobre prakse te sudjelovali u radionicama i raspravama. Radovi će biti objavljeni u zborniku konferencije, a više informacije dostupno je na www.unizd.hr.

 

Dr. sc. Snježana Mališa i Leali Osmančević, mag. comm