Pozivamo vas na predstavljanje priručnika Kako učiteljima, učenicima i roditeljima olakšati snalaženje u okruženju nastave na daljinu: Priručnik za stručne suradnike osnovnih i srednjih škola koji će se održati u četvrtak 30. rujna 2021. u 10 sati.

Predstavljanje će se održati u potpunosti online preko platforme MS Teams.

Predstavljanju se možete priključiti putem poveznice na https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ZjNTI0ZWUtNTliZi00MWE2LTljOWMtNTMwZjJkMzQyMjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3a91ecf-b853-4135-a05f-38e7d44db363%22%2c%22Oid%22%3a%227f81d1cd-d067-422a-a23a-bea6e80b5ef3%22%7d.

Priručnik možete besplatno preuzeti na sljedećoj poveznici https://www.unicath.hr/e-prirucnik-kako-uciteljima-ucenicima-i-roditeljima-olaksati-snalazenje-u-okruzenju-nastave-na-daljinu.