Kako bi se naši studenati prvih godina preddiplomskih sveučilišnih studija lakše snalazili na Kampusu, donosimo raspored predavaonica: