Kako bi se naši studenati prvih godina preddiplomskih sveučilišnih studija lakše snalazili na Kampusu, donosimo raspored predavaonica: 

Hrvatsko katoličko sveučilište