U sklopu ciklusa povijesnih predavanja „Vlastelinstva i plemićke obitelji Siska i Sisačko-moslavačke županije“ u organizaciji Gradskog muzeja Sisak i Društva Terra banalis, doc. dr. sc. Hrvoje Kekez sa Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta, održao je u četvrtak 9. ožujka 2017. godine predavanje „Heraldička obilježja knezova Babonića-Blagajskih: porijeklo, upotreba i mijene grba“ u auli Gradskog muzeja Sisak.

 

Grbovi plemićkih obitelji jedan su od važnijih elementa identiteta pojedinca, obitelji ili širih srodničkih zajednica, koji je zbog svoje vizualne komponente izuzetno bio pogodan za prenošenje različitih informacija i/ili narativa široj publici. U izlaganju nastojao se prikazati nastanak i porijeklo grba knezova Babonića na najstarijim sačuvanim prikazima na pečatima uz različite diplome s kraja 13. i početka 14. stoljeća, ali i prikazati njegovu upotrebu i mijene njegovih heraldičkih obilježja u narednim vremenima sve do sredine, tj. kraja 17. stoljeća. Riječ je o grbu jedne od najvažnijih plemićkih magnatskih obitelji srednjovjekovne Slavonije čije porijeklo se može tražiti na prostorima današnje Banovine, a koja je sve do sredine 16. stoljeća bila uključena u različite manje ili više presudne povijesne procese koji su se odvijali na hrvatski povijesnim prostorima. Stoga je u izlaganju ukratko predstavljen povijesni razvoj i uloga knezova Babonića i njihovih potomaka knezova Blagajskih od prvih spomena u sačuvanim pisanim izvorima početkom 13. pa sve do sredine 16. stoljeća. Potom su prikazani razmjerno brojni sačuvani prikazi grba knezova Babonića-Blagajskih ali mijene heraldičkih obilježja i elemenata u promatranom vremenskom periodu, pri čemu je problematizirano pitanje geneze grba i raznih promjena njegova izgleda kao posljedica utjecaja različitih društveno-političkih povijesnih okolnosti, ali i heraldičke prakse, tj. onodobne „mode“. Predavanje je bilo popraćeno vizualnom prezentacijom.