Kristijan Sedak, mag. comm, asistent na Odjelu za komunikologiju HKS-a, održao je predavanje „Fundraising and communication skills“ za libanonske kršćanske stranke Kataeb i Lebanon Forces u sklopu projekta „Towards a Strong and Sustainable Local Economy“. Drugi modul održan je od 17. do 19. rujna. Sedak je kao komunikacijski stručnjak i stručnjak za političku komunikaciju okupljenima predstavio osnove političkog fundraisinga te komunikacijskih vještina potrebnih u političkom diskursu. Projekt su organizirali Robert Schuman Institut i Zaklada Eduardo Frei.