Galović Hrvatski studiji (1)Dr. sc. Filip Galović s Odjela za sociologiju Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta održao je u utorak 21. veljače 2017. predavanje doktorandima s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Galović Hrvatski studiji (2)

Dr. sc. Filip Galović inače je filolog, čije je područje znanstvenoga interesa jezikoslovlje u širemu smislu, s posebnim usmjerenjem na dijalektologiju, ali i na povijest hrvatskoga jezika, sociolingvistiku i slično. U svom je predavanju pod nazivom „Čakavsko narječje“ doktorande upoznao s važnosti čakavštine u okviru hrvatskoga jezika, ali i s njegovim osobitim značenjem u slavističkim istraživanjima. Govorio je o prostiranju čakavštine nekoć i danas, o podjeli čakavskoga narječja na dijalekte, o kriterijima kojima se određuje je li neki mjesni govor čakavski ili nije, o temeljnim čakavskim osobinama, o pojedinim jezičnim mijenama u čakavskim sustavima danas, o dosadanjim terenskim istraživanjima čakavskih govora i metodama takvih istraživanja, o čakavštini kao jeziku pismenosti i književnosti od starine do naših dana, o važnome fenomenu dijalektalne književnosti i pisanju na čakavštini itd. Na koncu su doktorandi bili upoznati sa zanimljivim tekstovima pisanim na različitim čakavskim govorima od Istre pa do otoka Lastova te su raspravljali o njihovim posebnostima.

Galović Hrvatski studiji (3)Pored brojnih pitanja doktoranada i pokazani interes za čakavštinu, ali i druga hrvatska narječja, dr. sc. Galović u više je navrata istaknuo da su hrvatski mjesni govori (ne samo čakavski, već i kajkavski i štokavski) izuzetno bogati i raznoliki te ih je potrebito njegovati, očuvati i prenijeti na mlađi svijet, tim više jer se kroz njih čuva identitet, tradicija, običaji i brojni drugi vidovi kulturne baštine. 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište