Dr. sc. Hrvoje Kekez, dr. sc. Ivan Majnarić i Tomislav Matić, prof. sudjelovali su od 1. do 4. srpnja na ovogodišnjem Međunarodnom medievističkom kongresu u Leedsu (Ujedinjeno Kraljevstvo).
Kongres se od 1994. g. održava svake godine, u organizaciji Instituta za srednjovjekovne studije Sveučilišta u Leedsu, a ove su godine tema Kongresa bile razne vrste užitka u srednjem vijeku.
Naši predavači s HKS-a bili su dio sekcije „Pleasure and Leisure in Medieval Dalmatia, Croatia and Slavonia“ koju su osim njih sačinjavali i dr. sc. Marija Karbić i dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić s Hrvatskog instituta za povijest te dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sekcija je svoja izlaganja održala u srijedu, 3. srpnja 2013. u dva termina. Tijekom prvog termina, koji je moderirala dr. sc. Karbić, svoje je izlaganje pod naslovom „Pleasures at Home: Family Life in a Medieval Dalmatian City“ održala dr. sc. Nikolić Jakus, zatim je izlaganje pod naslovom „Marriage, Honour, Love and Lust: Attitudes towards Adultery in Late Medieval Dubrovnik“ održala dr. sc. Pešorda Vardić. Kao treći izlagač nastupio dr. sc. Majnarić s izlaganjem „A Luxurious Way? Traces of Material Culture in the Everyday Life of the Late Medieval Croatian Nobility“.

Drugi je termin moderirala dr. sc. Pešorda Vardić, a dr. sc. Karbić održala je izlaganje pod naslovom“Si quis quem in ludo interfecerit… – Attempts at Regulating Playing and Pleasure in the Urban Settlements of Medieval Slavonia“.

Nakon nje dr. sc. Kekez održao je izlaganje „The Pleasure of Wine and Leisure Time: Analysis of Regulations Concerning Production and Trade of Wine in Statutes of Medieval Dalmatian Towns“, a na kraju je Tomislav Matić, prof. nastupio s izlaganjem „Humanism as a Form of Entertainment: Croatian-Hungarian Examples“.

Više na International Medieval Congress 2013

 

[cycle3-ob]

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište