HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 26. ožujka 2021. godine

 

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Pravni izvori:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17);

– Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19).

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja):

  • provjere znanja osnova područja za koje je raspisan natječaj,
  • provjere znanja stranog jezika,
  • provjere znanja rada na računalu,

 

i razgovora (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina (pisanom dijelu testiranja). Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.