HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 24. veljače 2021. godine

 

 

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA

 

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe – Tajnik Sveučilišta u Tajništvu, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

Pravni izvori:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18);

– Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17, 98/19);

– Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15);

– Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14);

– Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta – https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2016/11/Statut-Hrvatskog-katoli%C4%8Dkog-sveu%C4%8Dili%C5%A1ta-pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni-tekst-2016-.pdf;

– Pravilnik o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta –

https://unicath.hr/hks2015/doc/2021/Pravilnik-o-ustroju-i-o-radu-02-2021.pdf

 

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja):

  • provjere znanja osnova područja za koje je raspisan natječaj,
  • provjere znanja stranog jezika,
  • provjere znanja rada na računalu,

 

i razgovora (intervju)  s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobni i vještina (pisanom dijelu testiranja).