Studenti Odjela za sestrinstvo u novouređenom kabinetu vještina imaju praktične vježbe za urgentna stanja. Nedavno su u kliničkim vježbama iz kolegija „Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje“ zajedno s predavačicom Vesnom Mijoč,  mag. med. techn., uvježbavali osnovne vještine koje se primjenjuju u hitnoj medicini. Kabinet vještina moderno je opremljen. U njemu se nalaze  lutke i oprema sa mogućnostima simulacije  različitih patoloških stanja. U vježbama za ovaj kolegij studenti koriste i 3D naočale.