Velika srca naših volontera spremna su za nove akcije!
Kako bismo ih proveli u djelo, pozivamo sve zainteresirane sadašnje i buduće volontere da se okupimo u četvrtak 29.10. 2015. u 13:15 sati u predavaonici 8. 
Pratite nas na  https://www.facebook.com/volonteriHKS?fref=ts” 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište