eurostudent

 

ŠTO JE EUROSTUDENT?

Istraživanje EUROSTUDENT provodi se, s ciljem analize socijalnog i ekonomskoga statusa studenata, već 15-ak godina na širem europskom području. Do sada su ukupno provedene četiri faze istraživanja, s proporcionalnim povećanjem zemalja sudionica u svakoj etapi. Trenutno se provodi peta faza istraživanja, temeljem koje će u prvoj polovici 2015. godine biti objavljeno komparativno izvješće za svih 27 zemalja sudionica. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA I EUROSTUDENT

 

U prošloj fazi, EUROSTUDENT IV (2008.-2011.), po prvi je puta, uz još 24 europske zemlje, sudjelovala i Republika Hrvatska u sklopu TEMPUS projekta ACCESS. Upitnik istraživanja ispunila su u potpunosti 4664 studenta, što je bilo do tada najveće istraživanje provedeno na studentskoj populaciji u Republici Hrvatskoj. U provedbi su, uz MZOS, ravnopravno sudjelovali Institut za razvoj obrazovanja (IRO), Institut za društvena istraživanja (IDIS), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni računski centar – SRCE, agencija IPSOS PULS i ResearchNed (Nizozemska).

Temeljem rezultata dobivenih u istraživanju, izdan je veći broj izvješća (poput, primjerice, Socijalna i ekonomska slika studentskog života u Hrvatskoj (Nacionalno izvješće), a rezultati dobiveni u istraživanju poslužili su za prilagodbu javnih politika u sustavu visokog obrazovanja potrebama studenata. Sva izvješća i dodatni dokumenti mogu se naći na poveznicama: http://www.tempus-access.info/ i http://www.eurostudent.eu/.

 

EUROSTUDENT V (2012.-2015.)

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nositelj je provedbe nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT V o studentskoj populaciji u Republici Hrvatskoj, s ciljem prikupljanja podataka na temelju kojih će se izraditi komparativna analiza socijalnog i ekonomskoga statusa studenata u Europi i Republici Hrvatskoj. Cjelokupni projekt EUROSTUDENT V provodi se u 27 europskih zemalja, a koordinira ga Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). Na nacionalnoj razini, provest će se u koordinaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Instituta za razvoj obrazovanja (IRO), Sveučilišnog računskog centra – SRCE, te agencija IPSOS PULS i Aretis.

Terenski dio istraživanja trajat će od 02. do 30. lipnja 2014. godine, a studenti će upitniku moći pristupiti putem web stranice www.eurostudent.hr, koristeći svoj vlastiti AAI@EduHr elektronički identitet ili kombinaciju JMBAG-a i OIB-a zajedno.

Upitniku će moći pristupiti svi studenti u Republici Hrvatskoj, neovisno o statusu, bilo njihovom (redoviti/izvanredni student), bilo institucije na kojoj studiraju (javna/privatna). Upitnik je u potpunosti anoniman.

Podršku istraživanju dali su Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, Hrvatski studentski zbor, te Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište