Papa Franjo je na tragu svojih prethodnika pape Benedikta XVI., pape Ivana Pavla II. i pape Pavla VI. u enciklici „Laudato si’ – O brizi za zajednički dom“ izdanoj 24. svibnja 2015. godine uputio „hitan poziv da zaštitimo našu zajedničku kuću“ (Laudato si’, br. 13.). Onečišćenje, klimatske promjene, gubitak bioraznolikosti i kultura odbacivanja samo su neki od globalnih problema na koje je papa Franjo upozorio i pozvao sve kršćane i ljude dobre volje da o njima promisle i daju svoj doprinos u njihovu rješavanju. Biblijska antropologija jasno ističe kako je čovjek biće odnosa prema Bogu, bližnjemu i zemlji. Na taj način briga za okoliš nadilazi puku jednodimenzionalnu brigu za planet Zemlju. Ona uključuje obnavljanje odnosa s Bogom i bližnjim, poštivanje dostojanstva svake ljudske osobe i poštivanje obitelji te brigu za siromašne. Odgovornost za okoliš stoga nije neki nepotrebni ili suvišni dodatak nego je zajednička briga svih, kako kršćana tako i svih ljudi dobre volje.

Slijedom ovih poticaja Katedra za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije i Katedrom socijalnog nauka Crkve Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u suradnji s nekoliko znanstvenika s drugih institucija priredilo je program cjeloživotnog učenja pod nazivom „Laudato si’! Dijalogom do cjelovite ekologije“ (u daljnjem tekstu: Program) koji je 21. rujna 2021. usvojio Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Ovom prilikom koristimo priliku pozivamo sve zainteresirane da upišu ovaj Program kako bi produbili razumijevanje i osnažili osposobljenost za cjeloviti pristup ekologiji i brizi za zajednički dom te postali svojevrsnim promicateljima ekološkog obraćenja i „konkretnih akcija za brigu za naš dom“ (Novi Direktorij za katehezu, 2020., br. 384). Završetkom ovoga Programa polaznici će steći temeljna znanja iz socijalnog nauka Crkve kojima će biti osposobljeni za provođenje različitih inicijativa i akcija u svojim zajednicama.

Sve obavijesti nalaze se letku na poveznici.