Papa Franjo je na tragu svojih prethodnika pape Benedikta XVI., pape Ivana Pavla II. i pape Pavla VI. u enciklici „Laudato si’ – O brizi za zajednički dom“ izdanoj 24. svibnja 2015. godine uputio „hitan poziv da zaštitimo našu zajedničku kuću“ (Laudato si’, br. 13.). Onečišćenje, klimatske promjene, gubitak bioraznolikosti i kultura odbacivanja samo su neki od globalnih problema na koje je papa Franjo upozorio i pozvao sve kršćane i ljude dobre volje da o njima promisle i daju svoj doprinos u njihovu rješavanju. Biblijska antropologija jasno ističe kako je čovjek biće odnosa prema Bogu, bližnjemu i zemlji. Na taj način briga za okoliš nadilazi puku jednodimenzionalnu brigu za planet Zemlju. Ona uključuje obnavljanje odnosa s Bogom i bližnjim, poštivanje dostojanstva svake ljudske osobe i poštivanje obitelji te brigu za siromašne. Odgovornost za okoliš stoga nije neki nepotrebni ili suvišni dodatak nego je zajednička briga svih, kako kršćana tako i svih ljudi dobre volje.

 

Slijedom ovih poticaja Katedra za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije i Katedrom socijalnog nauka Crkve Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u suradnji s nekoliko znanstvenika i suradnika s drugih institucija priredilo je program cjeloživotnog učenja pod nazivom „Laudato si’! Dijalogom do cjelovite ekologije“ (u daljnjem tekstu: Program) koji je 21. rujna 2021. usvojio Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Ovom prilikom pozivamo vas da upišete ovaj Program kako bi produbili razumijevanje i osnažili osposobljenost za cjeloviti pristup ekologiji i brizi za zajednički dom te postali svojevrsnim promicateljima ekološkog obraćenja i „konkretnih akcija za brigu za naš dom“ (Novi Direktorij za katehezu, 2020., br. 384). Završetkom ovoga Programa polaznici će steći temeljna znanja iz socijalnog nauka Crkve kojima će biti osposobljeni za provođenje različitih inicijativa i akcija u svojim zajednicama.

 

 

Opis programa cjeloživotnog učenja „Laudato si’! Dijalogom do cjelovite ekologije“

 

Cilj Programa je usvajanje i proširivanje znanja socijalnog nauka Crkve koje se odnose na očuvanje prirode i okoliša. Program će izvodit ukupno 16 znanstvenika kroz 32 nastavna sata i 6 sati radionica, u četiri subote kroz četiri mjeseca (od 29. siječnja do 30. travnja 2022.) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Svaki polaznik će nakon izvršenih obaveza u sklopu Programa dobiti Potvrdu o završetku programa cjeloživotnog učenja te Dodatak Potvrdi koji sadrži popis predmeta i potvrdu o stečena 4 ECTS boda. Program mogu upisati sve osobe starije od 18 godina.

 

Popis nastavnika i naslovi predavanja u sklopu Programa

 

NASTAVNIK

PREDAVANJE

Prof. dr. sc. Stjepan Baloban

Laudato si’: poziv na novi stil života

Izv. prof. dr. sc. Silvija Migles

Socijalni nauk Crkve u obrani zajedničkog doma

Dr. sc. Ivan Vučković

Osnove ekologije

Prof. dr. sc. Branko Grisogono

Suočavanje s klimatskim promjenama

Doc. dr. sc. Đurica Pardon

Uzajamnost ljudskog i prirodnog okoliša: biblijsko-kršćanski vid

Doc. dr. sc. Zoran Turza

Sve je povezano: ekonomija, ekologija i siromaštvo

Doc. dr. sc. Ivan Čanjevac

Problem vode: izobilje i/ili nestašica?

Prof. dr. sc. Valerije Vrček

Ekološka i bioetička vrijednost bioraznolikosti

Doc. dr. sc. Marijana Kompes

Cjelovita ekologija kao opće dobro

Doc. dr. sc. Zoran Turza – dr. sc. Miriam Mary Brgles

Dijalog kao put do novog stila života

Prof. dr. sc. Ivica Kisić – doc. dr. sc. Aleksandra Perčin

Tlo, hrana i siromaštvo

Prof. dr. sc. Slaven Dobrović

Gospodarenje otpadom: prijepori i traženje mogućih rješenja

Izv. prof. dr. sc. Silvija Migles – Tihana Mojsinović

Pastoral i ekološki odgoj

Doc. dr. sc. Andreja Sršen

Održivi razvoj

Prof. dr. sc. Ivica Kisić – Sandra Vlašić

Obnovljivi izvori energije kao šansa

Doc. dr. sc. Andreja Sršen – dr. sc. Julije Domac, znanstveni suradnik – Ivana Belić

Lokalne, nacionalne i međunarodne politike: transparentnost u donošenju odluka

 

Program će se sukladno epidemiološkim mjerama odvijati uživo u sljedećim terminima:

  1. 29. siječanj 2022. (subota) 9-19 sati,
  2. 12.veljače, 2022. (subota) 9-18.30 sati
  3. 12.ožujak 2022. (subota) 9-18.30 sati
  4. 30.travnja 2022. (subota) 9-19 sati.

 

 

Cijena Programa iznosi 1500 kn. U cijenu su uračunati ručak, kave, sokovi i parking na kampusu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Prijave se zaprimaju do 15. siječnja 2022. godine.

 

Način prijave

 

Za upis na Program potrebno se prijaviti putem linka i uplatiti 1.500,00 kn na IBAN žiro računa:

 

IBAN RAČUNA: HR1123400091110353987

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

POZIV NA BROJ: HR 00 i OIB POLAZNIKA

 

NAPOMENA: IME I PREZIME + LAUDATO SI’

Link za prijavu: Prijava na Program

Za sve informacije javite se broj telefona + 385 (0) 1 370 66 41 administratorici Programa dr. sc. Žanini Žigo

ili na e-mail: programlaudatosi@unicath.hr

 

 

S radošću Vas očekujemo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu!
     

Mons. prof. dr. sc. Stjepan Baloban,
Pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve

Izv. prof. dr. sc. Silvija Migles,
 Katedra socijalnog nauka Crkve

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu

Doc. dr. sc. Zoran Turza
 Katedra za teologiju
Hrvatsko katoličko sveučilište