Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

Pravilnikom o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Hrvatskom katoličkom Sveučilištu te postupak i način imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti  i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Pravilnik je dostupan na poveznici.

Prema članku 9. Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje podnošenjem prijave povjerljivoj osobi ili rektoru.
Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku, poštanskim putem, u elektroničkom obliku ili usmeno na zapisnik.
Povjerljiva osoba je dužna prijavitelju nepravilnosti pisanim putem potvrditi datum primitka prijave s urudžbenim brojem. 

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič
telefon: +385 (0)1 370 66 81
e-mail: povjerljiva.osoba@unicath.hr

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
doc. dr. sc. Anto Mikić
telefon: +385 (0)1 370 66 03

Adresa: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb uz naznaku “Za Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti”

Hrvatsko katoličko sveučilište