U četvrtak 27. ožujka 2018. rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić susreo se s Faustinom Cruzom, dekanom za religiju i religiozni odgoj  Sveučilišta Fordham iz New Yorka. Povod susreta bio je potpisivanje ugovora o suradnji između Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Sveučilišta Fordham koje je poznato kao isusovačko sveučilište smješteno u New Yorku. Posjet je također bila prilika da se velečasnom Faustinu predstavi naše Sveučilište i da ga se provede našim kampusom. Potpisivanju sporazuma nazočio je i dr. sc. Josip Bošnjaković s Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta.