U petak 17. ožujka 2017. u zgradi Hrvatske biskupske konferencije potpisan  je Ugovor o suradnji između Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta, Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu i Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu o organizaciji Ljetne škole hrvatskoga jezika, povijesti i kulture, što će se održati od 3. do 14. srpnja ove godine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu.

Ugovorom se utvrđuju međusobni odnosi, obveze i prava ugovornih strana u pripremi i provedbi programa Ljetne škole, koja je namijenjena potomcima naših iseljenika, koji žele bolje upoznati jezik, povijest i kulturu svoga naroda. Predavači na Školi bit će profesori i predavači s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, kao i druge ugledne osobe iz znanstvenoga, kulturnoga i javnoga života. Dogovorena je i uspostava Oranizacijskoga i Programskoga odbora, koje će sačinjavati predstavnici sve tri ugovorne strane.

Ljetna škola hrv jezika povijesti i kulture (2)

Ugovor su potpisali rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić, ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. sc. Tomislav Markić i ravnatelj Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu prof. dr. sc. Josip Šimunović. Svečano potpisivanje održano je u nazočnosti predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za hrvatsku inozemnu pastvu mons. dr. sc. Pere Sudara, generalnoga tajnika Hrvatske biskupske konferencije dr. sc. Petra Palića, prorektora za organizaciju i poslovanje Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Gordana Črpića, tajnika Sveučilišta Darka Štaudingera, prof.,  tajnika Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta Darija Prskala i projektnoga suradnika u Ravnateljstvu dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu Antonija Stanešića.

Program Ljetne škole obuhvaćat će predavanja, radionice i terensku nastavu iz hrvatskoga jezika, povijesti i kulture, a priredit će se i dvije ekskurzije: na otok Krk i u Hrvatsko Zagorje. Dodatne informacije mogu se pronaći na Facebook stranicama Ravnateljstva i same Ljetne škole, kao i na mrežnim stranicama Sveučilišta i Ravnateljstva. Zaintersirani se mogu prijaviti do 10. lipnja 2017. na adresu: hip@hbk.hr.

Participacija za sudjelovanje iznosit će 265 eura, a uz nadoplatu moguć je i smještaj (u dvokrevetnoj sobi za 12 noćenja 240 eura, ukupna nadoplata za jednokrevetnu sobu +84 eura) i prehrana (10 doručaka za 40 eura, 10 ručaka za 120 eura) tijekom Škole u prostorijama Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, gdje će se Škola i održati.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište