U ponedjeljak, 11. travnja 2022. potpisan je Sporazum o suradnji između Hrvatkog katoličkog sveučilišta i Hrvatske liječničke komore. U ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta Sporazum je potpisao rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić, a u ime Hrvatske liječničke komore predsjednik dr. sc. Krešimir Luetić, dr.med .

Potpisivanju sporazuma prisustvovao je dekan Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Dalibor Karlović te pri Hrvatskoj liječničkoj komori: voditelj Službe pravnih i sutručno-medicinskih poslova Hrvatske iječničke komore gospodin Mijo Karaula, dipl.iur., voditelj Ureda za stručno-medicinske poslove Ivan Bekavac, dr.med. i Predsjednik Povjerenstva za privatnu praksu i ugovornu specijalističku izvanbolničku djelatnost prim. Boris Ujević, dr. med.