Potpisan sporazum o mobilnosti između Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Katoličkog privatnog sveučilišta Linz u Austriji. Više informacija o Sveučilištu nalazi se na poveznici.

****