Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić zajedno je s prorektorima prof. dr. sc. Emilijom Marinom, prof. dr. sc. Gordanom Črpićem i prof. dr. sc. Hrvojem Štefančićem 4. i 5. rujna 2013. godine posjetio Katoličko sveučilište Svetog Srca (Università Cattolica del Sacro Cuore) u Milanu.

Tijekom svog boravka u Milanu rektor i prorektori HKS-a održali su niz sastanaka, između ostalog s rektorom Katoličkog sveučilišta Svetog Srca prof. dr. sc. Francom Anellijem, voditeljem Ureda za međunarodne odnose g. Edilijom Mazzolenijem  i s generalnim crkvenim asistentom, biskupom mons. Claudijem Giuliodorijem. Nastavno se rektor s prorektorima susreo i s predstavnicima Odjela povijesti, sociologije i psihologije s kojima se razgovaralo o mogućnostima konkretne zajedničke suradnju na znanstvenim i istraživačkim projektima, o razmjeni studenata, profesora i zaposlenika, o sudjelovanju na programima mobilnosti te o ostalim načinima razmjene informacija što je u skladu s potpisanim sporazumom o suradnji dvaju Sveučilišta.

Vrijedi istaknuti i  sastanak s prof. dr. sc. Mariom Moltenijem, direktorom ALTISA (Visoke poslovne škole Sveučilišta) s kojim se razgovaralo o mogućnostima ustroja zajedničkog MBA programa na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Delegacija je održala sastanak i s bivšim Ministrom  kulture Talijanske Republike i nekadašnjim rektorom Katoličkog sveučilišta Svetog Srca prof. dr. sc. Lorezom Ornaghijem koji se rado prisjetio svog boravka na HKS-u povodom Akademskog činu 2012. godine te je istaknuo važnost i podržao suradnju HKS-a i Katoličkog sveučilišta Svetog Srca.

Katoličko sveučilište Svetog Srca (Università Cattolica del Sacro Cuore) u Milanu osnovao je fra Agostino Gemelli 1921. godine. Trenutno je najveće katoličko sveučilište na svijetu sa skoro 42 000 studenata i najveće privatno sveučilište u Europi. Glavni kampus ovog sveučilišta nalazi se u Milanu, a područni kampusi u Brescii, Piacenzi, Cremoni, Rimu i Campobassu. Popularna La Cattolica, kako studenti, profesori i talijanska javnost nazivaju Katoličko sveučilište Svetog Srca, svojim studentima nudi sve tri razine studija: preddiplomski, diplomski i doktorski.
La Cattolica je osobito poznata po odličnom medicinskom fakultetu u Rimu, te Ekonomskom, Pravnom, Učiteljskom, fakultetu, Fakultetu psihologije (među sto najboljih fakulteta psihologije u svijetu), Fakultetu financija, Fakultetu političkih znanosti sa sjedištem u Milanu, dok se u Bresci u sklopu UCSC-a studira lingvistika, matematika, fizika i prirodne znanosti , a u Piacenci i Cremoni poljoprivreda. 

[cycle3]

 

Hrvatsko katoličko sveučilište