Klub studenata sestrinstva Nutrix posjetio je u petak, 20. svibnja 2022. godine Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Na početku nas je pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Damir Važanić, mag. med. techn., kroz predavanje upoznao s radom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i organizacijom Hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj. Nakon toga, uputili smo se u Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba gdje su nas dočekali pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, Marino Čanađija, mag. med. techn. spec. i Goran Stokić, bacc. med. techn. spec. iz Službe za edukaciju, projekte i razvoj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Proveli su nas kroz ambulantu, edukacijski centar, medicinsku prijavno – dojavnu jedinicu, prostoriju za primopredaju medicinske opreme i muzej Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Također, upoznali su nas sa svojim radom, timovima Hitne medicinske službe, radom medicinske prijavno – dojavne jedinice te su nam pokazali kompletnu opremu vozila hitne medicinske pomoći. Zahvaljujemo Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu i Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba što su nas primili i za nas organizirali predavanje i aktivnosti.