Hrvatsko katoličko sveučilište posjetila je u petak, 11. travnja 2014.  koordinatorica za međunarodnu suradnju gospođa Annie Despatureaux.  Gospođu Despatureaux dočekali su rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Emilio Marin, prorektor za nastavu prof. dr. sc. Gordan Črpić i pročelnica Odjela za povijest doc. dr. sc. Ines Sabotič.

Hrvatsko katoličko sveučilište i Institut Catholique de Toulouse (Francuska) potpisali su dana 21. listopada 2013. godine Sporazum o suradnji koji podrazumijeva organizaciju znanstvenih konferencija, simpozija, predstavljanje znanstvenih radova, razmjenu profesora radi usavršavanja i novih iskustava, razmjenu studenata, suradnju na međunarodnim projektima i drugo. 

Institut Catholique de Toulouse je jedno od pet katoličkih sveučilišta u Francuskoj. Osnovano je 1876. godine. Na sveučilištu djeluje više fakulteta i instituta: Pravni fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet za književnost i humanističke znanosti, Katolički bogoslovni fakultet, Fakultet za kanonsko pravo i dr. 

Sveučilište je smješteno u povijesnom središtu grada Toulousea, u zgradama sagrađenim između 15. i 18. stoljeća. Na sveučilištu se nalaze tri auditorija, knjižnica, kapela, brojne sobe, istraživački laboratoriji, arheološki i povijesni muzej. Sveučilište se nalazi na mjestu gdje je nekoć bila kuća svetog Dominika. Danas Sveučilište nosi ime starog Katoličkog sveučilišta iz Toulousea koji je osnovao sveti Dominik zajedno sa svetim Tomom Akvinskim 1229. godine.  Zakon je 1880. godine zabranio privatnim visokoobrazovnim institucijama korištenje imena “sveučilište” pa od tog vremena sveučilište nosi ime Institut Catholique de Toulouse. 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište