Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Izvješća Komisije za provođenja postupka prijma, prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta donosi

 

ODLUKU

O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČA]A

 

I.

Obustavlja se provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama, 25/2022 od 2. ožujka 2022. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto:

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik u Službi za strateško planiranje,

razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz

probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

II.

Postupak provedbe natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer niti jedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju.

 

III.

Ova Odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.