Klasa: 602-04/15-04/02

Urbroj: 498-05-15-39-1

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama od 17. lipnja 2015., u dijelu koji se odnosi na:

za izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište