PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnom novinama broj 114/2018 od 19. prosinca 2018. godine, pod točkom:

2. Za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – zamjena za odsutnog zaposlenika.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište