HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, ZAGREB, Ilica 242, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnom novinama broj 67/2018 od 25. srpnja 2018. godine, pod točkom:

  1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija.

Hrvatsko katoličko sveučilište