HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, ZAGREB, Ilica 242, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnom novinama broj 54/2018 od 13. lipnja 2018. godine, pod točkom:

4. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti.