HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnom novinama broj 14/2019 od 7. veljače 2019. godine, pod točkom:

3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

KLASA: 100-01/19-02/03

URBROJ: 498-03-02-01-01/4-19-04

Zagreb, 4. lipnja 2019. godine