Predavanje iz predmeta Biološka psihologija 15. će siječnja započeti ranije – od 8:30 sati.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište