Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz nekog od kolegija dr. sc. E. Marina za 19.6.2012., da će profesor od 14:00 sati nazočiti sjednici Senata HKS-a, zbog čega će se ispiti prijavljeni za razdoblje od 14-16 sati pomaknuti u malo kasniji termin.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište