Pokrenut Virtualni svitak – blog Sveučilišnog Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Sveučilišni odjel za povijest Hrvatskoga katoličkog sveučilišta nedavno je pokrenuo akademski blog “Virtualni svitak”. Inicijativa je fokusirana na suradnju između studenata i profesora u istraživanju manje poznatih, često marginaliziranih aspekata povijesti. Blog pruža studentima priliku za aktivno sudjelovanje u istraživačkom radu, analizu i interpretaciju primarnih povijesnih izvora, razvijanje analitičkih i kritičkih vještina te doprinos akademskoj … Nastavi čitati Pokrenut Virtualni svitak – blog Sveučilišnog Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta