Na Hrvatskom katoličkom svečilištu pokrenut je novi program cjeloživotnog učenja  naziva „Laudato si’! Dijalogom do cjelovite ekologije“.
Cilj Programa je usvajanje i proširivanje znanja socijalnog nauka Crkve koje se odnose na očuvanje prirode i okoliša. Program će izvodit ukupno 16 znanstvenika kroz 32 nastavna sata i 6 sati radionica, u četiri subote kroz četiri mjeseca (od 29. siječnja do 30. travnja 2022.) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Svaki polaznik će nakon izvršenih obaveza u sklopu Programa dobiti Potvrdu o završetku programa cjeloživotnog učenja te Dodatak Potvrdi koji sadrži popis predmeta i potvrdu o stečena 4 ECTS boda. Program mogu upisati sve osobe starije od 18 godina.

Više detalja o samom programu dostupno je na poveznici.