6.6.13_Pogled na Konstantinovo doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrugli stol “Pogled na Konstantinovo doba 2013.- 313.“održao se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 6. i 7. lipnja 2013. godine.

Na okruglom stolu kao predavači sudjelovali su i dva predstavnika s Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

 

Cjelokupni pregled predavanja dostupne su na www.historigrafija.hr

 

Hrvatsko katoličko sveučilište