Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić

Papa Franjo imenovao je rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića članom Međunarodne teološke komisije u razdoblju od 2014. do 2019. godine.

„Zahvalan sam Svetom Ocu na iskazanom povjerenju i imenovanju. Radujem se zajedničkom radu i suradnji s ostalim članovima Komisije na čelu s prefektom Kongregacije za nauk vjere kardinalom Gerhadom Ludwigom Müllerom. Drago mi je da mogu nastaviti niz hrvatskih teologa koji su do sada djelovali kao članovi Komisije, prof. dr. sc. Tomislav Šagi-Bunić, prof. dr. sc. Ivan Fuček, DI, prof. dr. sc. Ivan Golub i prof. dr. sc. Tomislav Ivančić, a kojom je dvanaest godina predsjedavao kardinal Franjo Šeper.“- izjavio je rektor Tanjić. 

Međunarodnu teološku komisiju pri Kongregaciji za nauk vjere ustanovio je Papa Pavao VI., dana 11. travnja 1969. Odobrio je Statut ad experimentum te potom imenovao njezine članove. Zadaća Komisije jest pomagati Svetoj Stolici te prvenstveno Kongregaciji za nauk vjere u ispitivanju doktrinalnih pitanja od najveće važnosti. Komisiju čine teolozi različitih škola i narodnosti, istaknuti poradi svojega znanja i vjernosti nauku Crkve. Članovi, čiji broj nije veći od 30, imenovani su od Svetog Oca ad quinquennium nakon što su predloženi od kardinala prefekta Kongregacije te nakon savjetovanja s Biskupskom konferencijom. Predsjednik Komisije je kardinal prefekt Kongregacije za nauk vjere, trenutačno kardinal Gerhard Ludwig Müller.

Više o radu Komisije može se saznati na službenoj mrežnoj stranici www.cti.va.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište