U Sveučilišnoj kapelici Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u utorak, 19. veljače 2013. godine  otvorena je izložba Križni put akademskog kipara Nikole Džaje. Otvarajući izložbu, prorektor HKS-a za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Emilio Marin zahvalio je autoru što je podario mogućnost, da se “zahvaljujući njegovom Križnom putu uroni u misterij korizme”. Čin otvorenja bio je popraćen i samom pobožnošću križnoga puta koju je predvodio dr. sc. Krunoslav Novak uz sudjelovanje studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Autor izložbe Nikola Džaja izjavio je za Iku da je kroz Križni put izrazio svoj osobni doživljaj vjere.

[cycle2]

 

Hrvatsko katoličko sveučilište