U okviru europskog Erasmus+ projekta SynergyEd je od 21. do 23. lipnja 2024. održana edukativna radionica za roditelje/skrbnike djece s teškoćama u razvoju na rektoratu Sveučilišta u Beogradu. Na radionici su sudjelovali roditelji/skrbnici djece s teškoćama u razvoju iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Radionica se temeljila na edukativnim tekstovima iz priručnika koji su stručnjaci iz područja pripremili u okviru projekta SynergyEd.

U projektu SynergyEd sudjeluju Hrvatsko katoličko sveučilište, Makedonska organizacija za primijenjenu psihologiju u Skoplju i Institut za medicinska istraživanja u Beogradu.

Prvi dan radionice održana su predavanja “Alternativna medicina nudi rješenja koja vam neće pomoći, medicina utemeljena na dokazima hoće” (prof. Livia Puljak, dr. med., Hrvatska) i „Razvojne, intelektualne i kognitivne poteškoće“ (doc. dr. sc. Tatjana Zorcec, specijalistica kliničke psihologije, Makedonija).

Drugi dan radionice održana su predavanja „Bol i liječenje boli“ (Prof. Livia Puljak, dr. med. & Prof. Marta Čivljak, psihijatrica, Hrvatska), „Zlostavljanje djece s teškoćama u razvoju“ (Prof. Marta Čivljak, psihijatrica, Hrvatska), „Seksualno i reproduktivno zdravlje osoba s teškoćama u razvoju“ (dr. Rushka Serafimova, ginekologinja, Makedonija), „Pridružene bolesti kod osoba s teškoćama u razvoju“ (Prof. Vesna Vučić, dr. med., Srbija), „Senzorne poteškoće kod osoba s invaliditetom“ (Danijela Zorčec, psihologinja, Makedonija), „Izazovna ponašanja (Danijela Zorčec, psihologinja, Makedonija), „Emocionalna regulacija kod osoba s teškoćama u razvoju“ (doc. dr. sc. Tatjana Zorčec, specijalistica kliničke psihologije, Makedonija), „Mentalno zdravlje i tjelesne teškoće u razvoju“ (Danijela Zorčec, psihologinja, Makedonija), „Nasilje nad djecom s teškoćama u razvoju“ (Danijela Zorčec, psihologinja, Makedonija).

Treći dan radionice održana su predavanja „Prehrana kod djece s razvojnim poteškoćama (Prof. Danijela Ristić-Medić, dr. med., Srbija)“, „Tjelesna aktivnost djece s teškoćama u razvoju“ (Aleksandra Veselinović, logopedinja, Srbija), „Upravljanje stresom u obiteljima djece s teškoćama u razvoju“ (Danijela Zorčec, psihologinja, Makedonija) i „Intervencije za podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju“ (Prof. Livia Puljak, dr. med., Hrvatska).

Roditelji i skrbnici djece s teškoćama u razvoju koji su sudjelovali u edukaciji u anonimnoj su anketi ocijenili radionicu visokim ocjenama i izrazili zainteresiranost za buduće takve događaje.

U okviru projekta SynergyEd, koji se financira sredstvima Europske Unije iz linije Erasmus+, provode se istraživanje o potrebama roditelja/skrbnika djece s teškoćama u razvoju, edukacija suradnika o izradi sustavnih pregleda literature, izrada sustavnih pregleda literature, izrada nastavnog plana i programa i materijala, izrađena je online platforma za kontinuirano e-učenje, provodi se edukacija roditelja.

Hrvatsko katoličko sveučilište