OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 1. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent u punom radnom vremenu (100 %), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje komunikacijske znanosti,
 2. za izbor tri nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KBC Sestre milosrdnice,
 3. za izbor dva nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KBC Sestre milosrdnice,
 4. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KBC Sestre milosrdnice,
 5. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KB Dubrava,
 6. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana otorinolaringologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KBC Sestre milosrdnice,
 7. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička citologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KB Merkur,

Prednost pri zapošljavanju na radno mjesto pod točkom 1. imat će pristupnici koji imaju objavljene znanstvene radove i iskustva nastave iz područja odnosa s javnostima i kriznog komuniciranja te s praktičnim iskustvom iz područja televizijskog novinarstva.

Opis poslova:

 • ustrojava i izvodi sve oblike nastave (predavanja, seminare, vježbe, provjere znanja, terensku nastavu) i druge oblike nastavnog rada na studijima koje Sveučilište izvodi, sukladno studijskim programima i izvedbenim planovima nastave
 • potiče studente na samostalan rad i razvija zanimanje studenata za obrazovanje i usavršavanje
 • voditelj je studenata prijediplomskog i diplomskog i integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, godišta studenata, završnih i diplomskih radova te je član povjerenstva za obranu završnih i diplomskih radova
 • mentor je studenata poslijediplomske razine studija i pristupnika za stjecanje doktorata
 • znanosti
 • sudjeluje u radu povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskih radova
 • unaprjeđuje nastavni proces, predlaže, razrađuje i provodi metode praćenja i vrjednovanja nastavnog rada
 • sudjeluje u donošenju nastavnog plana i programa
 • sudjeluje u izradi materijala za e-učenje
 • samostalno ili u suradnji s drugim nastavnicima i stručnjacima izrađuje udžbenike, skripte i priručnike te pridonosi razvijanju drugih nastavnih sredstava i pomagala
 • sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova
 • član je stručnih povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika Sveučilišta
 • sudjeluje u izboru mlađih suradnika i kreiranju kadrovske politike svoje ustrojbene jedinice i Sveučilišta
 • osmišljava, organizira i provodi znanstvena istraživanja, sudjeluje u znanstvenom i stručnom radu, objavljuje znanstvene i stručne članke
 • recenzira znanstvene publikacije
 • sudjeluje u editorskom radu i brine o znanstvenom i stručnom obrazovanju suradnika
 • sudjeluje u radu stručnih i upravnih tijela Sveučilišta
 • radi na vlastitu usavršavanju prateći razvitak znanstvene discipline i struke te
 • pedagoške teorije i prakse.
 •  

Podaci o plaći:

Plaću Javnog službenika na radnom mjestu I. vrste – docent čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,90 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 1. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana urologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KBC Sestre milosrdnice.

Opis poslova:

 • ustrojava i izvodi sve oblike nastave (predavanja, seminare, vježbe, provjere znanja, terensku nastavu) i druge oblike nastavnog rada na studijima koje Sveučilište izvodi, sukladno studijskim programima i izvedbenim planovima nastave
 • potiče studente na samostalan rad i razvija zanimanje studenata za obrazovanje i usavršavanje
 • voditelj je studenata prijediplomskog i diplomskog i integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, godišta studenata, diplomskih radova te član povjerenstva za
 • obranu završnih i diplomskih radova
 • mentor je studenata poslijediplomske razine studija i pristupnika za stjecanje doktorata znanosti
 • sudjeluje u radu povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskih radova
 • unaprjeđuje nastavni proces, predlaže, razrađuje i provodi metode praćenja i vrjednovanja nastavnog rada
 • sudjeluje u donošenju programa i izvedbenog plana nastave
 • sudjeluje u izradi materijala za e-učenje
 • samostalno ili u suradnji s drugim nastavnicima i stručnjacima izrađuje udžbenike, skripte i priručnike te pridonosi razvijanju drugih nastavnih sredstava i pomagala
 • sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova
 • član je stručnih povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika Sveučilišta
 • sudjeluje u izboru mlađih suradnika i kreiranju kadrovske politike odjela i Sveučilišta
 • osmišljava, organizira i provodi znanstvena istraživanja, sudjeluje u znanstvenom i stručnom radu, objavljuje znanstvene i stručne članke
 • recenzira znanstvene publikacije
 • sudjeluje u editorskom radu i brine o znanstvenom i stručnom obrazovanju suradnika
 • sudjeluje u radu stručnih i upravnih tijela Sveučilišta
 • sudjeluje u pripremi i realizaciji projekta Sveučilišta, ostalih znanstvenih i stručnih projekata i međunarodnih projekata koji bitno utječu na razvitak znanstvenog područja ili struke
 • radi na vlastitu usavršavanju prateći razvitak znanstvene discipline i struke te pedagoške teorije i prakse.
 •  

Podaci o plaći:

Plaću Javnog službenika na radnom mjestu I. vrste – izvanredni profesor čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 3,35 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 1. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor u punom radnom vremenu (100%), u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija.

Opis poslova:

 • ustrojava i izvodi sve oblike nastave (predavanja, seminare, vježbe, provjere znanja, bterensku nastavu) i druge oblike nastavnog rada na studijima koje Sveučilište izvodi, sukladno studijskim programima i izvedbenim planovima nastave
 • potiče studente na samostalan rad i razvija zanimanje studenata za obrazovanje, znanost i usavršavanje
 • voditelj je studenata prijediplomskog i diplomskog i integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, godišta studenata, završnih i diplomskih radova te član povjerenstva za obranu završnih i diplomskih radova
 • mentor je studenata poslijediplomske razine studija i pristupnika za stjecanje doktorata znanosti
 • sudjeluje u radu povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskih radova unaprjeđuje nastavni proces, predlaže, razrađuje i provodi metode praćenja i vrjednovanja nastavnog rada
 • sudjeluje u donošenju programa i izvedbenog plana nastave
 • sudjeluje u izradi materijala za e-učenje
 • samostalno ili u suradnji s drugim nastavnicima i stručnjacima izrađuje udžbenike, skripte i priručnike te pridonosi razvijanju drugih nastavnih sredstava i pomagala
 • sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova
 • član je stručnih povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika Sveučilišta
 • sudjeluje u izboru mlađih suradnika i kreiranju kadrovske politike odjela i Sveučilišta
 • osmišljava, organizira i provodi znanstvena istraživanja, sudjeluje u znanstvenom i stručnom radu, objavljuje znanstvene i stručne članke
 • recenzira znanstvene publikacije
 • sudjeluje u editorskom radu i brine o znanstvenom i stručnom obrazovanju suradnika
 • sudjeluje u radu stručnih i upravnih tijela Sveučilišta
 • sudjeluje u pripremi i realizaciji projekata Sveučilišta, ostalih znanstvenih i stručnih projekata i međunarodnih projekata koji bitno utječu na razvitak znanstvenog područja ili struke
 • radi na vlastitu usavršavanju prateći razvitak znanstvene discipline i struke te pedagoške teorije i prakse u okviru 40-satnog radnog vremena.
 •  

Podaci o plaći:

Plaću Javnog službenika na radnom mjestu I. vrste – redoviti profesor čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 3,80 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

Hrvatsko katoličko sveučilište