HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 8. siječnja 2021. godine

 

 

OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

Javni službenik na položaju III. vrste voditelj (šef) odsjeka/ Voditelj Odsjeka za tehničke poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 2 mjeseca – 1 izvršitelj.

 

 

Opis poslova:

– organizira provođenje i nadziranje tehničke i sigurnosne ispravnosti svih prostorija i

tehničko-tehnoloških postrojenja na Sveučilištu;

– odgovora za urednost i higijenu svih zgrada i pomoćnih objekata Sveučilišta;

– organizira, koordinira i prati rad tehničkog i pomoćnog osoblja Sveučilišta;

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Odjela i voditelja Službe.

 

 

Podatci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,921 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.