HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

Zagreb, 27. studenoga 2020. godine

OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik/ Stručni savjetnik u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj

Opis poslova:

– obavlja administrativne i stručne poslove pri priznavanju inozemnih visokoškolskih

kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija i ECTS bodova;

– administrira poslove Povjerenstva Sveučilišta za ECTS;

– sudjeluje u osiguranju mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja;

– sudjeluje u pripremanju i izradi informacijskih paketa studija i Sveučilišta;

– vodi administrativno-tehničke poslove sveučilišnih odjela;

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Odjela i voditelja Službe

Podatci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,232 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.