HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 4. lipnja 2021. godine

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent/Stručni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 2 (dva) mjeseca – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova iz Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

  • brine se o okolišu zgrade,
  • brine se o postavljanju i održavanju sredstava zaštite od požara, ispravnosti sredstava zaštite od požara, ispravnosti sredstava zaštite na radu, nabavi i korištenju sredstava zaštite na radu,
  • nadzire zgradu i inventar,
  • evidentira i otklanja kvarove u zgradi,
  • brine se o ispravnosti, uključenju i isključenju uređaja za grijanje,
  • popravlja oštećeni namještaj i stolariju,
  • brine se o nabavi i korištenju materijala za tekuće održavanje,
  • provjerava vodovodne i električne instalacije, instalacije uređaja za grijanje i sl.
  • obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja (šefa) Odsjeka i voditelja Odjela

 

Podaci o plaći iz Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,854 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.