HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 23. studenog 2022. godine

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– priprema plan i koordinira aktivnosti izdavačke djelatnosti

– prima i pregledava pristigle rukopise

– administrira poslove Odbora za izdavačku djelatnost

– priprema i šalje rukopise u recenzentski postupak i lektoriranje

– priprema grafičko uređivanje i prijelom rukopisa, korekture i revizije

– prati izvršavanje plana izdavačke djelatnosti

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Ureda.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,232 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent (Stručni referent) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva (2) mjeseca – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– brine se o okolišu zgrade

– brine se o postavljanju i održavanju sredstava zaštite od požara, ispravnosti sredstava zaštite od požara, ispravnosti sredstava zaštite na radu, nabavi i korištenju sredstava zaštite na radu

– nadzire zgradu i inventar

– evidentira i otklanja kvarove u zgradi

– brine se o ispravnosti, uključenju i isključenju uređaja za grijanje

– popravlja oštećeni namještaj i stolariju

– brine se o nabavi i korištenju materijala za tekuće održavanje

– provjerava vodovodne i električne instalacije, instalacije uređaja za grijanje i sl.

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja (šefa) Odsjeka i voditelja Odjela.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,854 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Namještenik na radnom mjestu III. Vrste – Vratar u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za pomoćne poslove, na određeno vrijeme uz probni rad od jednog (1) mjeseca – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– nadzire ulaz i izlaz iz zgrade

– čuva ključeve svih prostorija u zgradi

– tijekom i po završetku radnog vremena dužan je provjeriti cijeli prostor: zatvaranje prozora, gašenje svjetla i sl.

– radi na telefonskoj centrali i odgovoran je za ispravnost rada centrale

– daje osnovne obavijesti strankama

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja (šefa) Odsjeka i voditelja Odjela.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,776 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište