OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

 – vodi korespondenciju iz nadležnosti Odjela

– obavlja poslove vezane za studente poslijediplomskih studija

– vodi evidenciju studenata poslijediplomskih studija

– priprema diplome za tiskanje i sudjeluje u organizaciji promocije

– zaprima zamolbe studenata poslijediplomskih studija

– priprema potvrde i uvjerenja iz djelokruga svojih poslova

– obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odjela i voditelja Službe.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,115 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište