U četvrtak 27. studenog 2014. godine u 13 sati održat će se  na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, dvorana „Blaženi Alojzije kard. Stepinac“, okrugli stol s temom:

Priziv savjesti

Na okruglom stolu sudjeluju:

  • prof. dr. sc. Valentin Pozaić, pomoćni biskup zagrebački,
  • prim. dr. sc. Dubravko Habek, dr. med, HKS/Klinička bolnica „Sveti Duh“,
  • prim. dr. sc. Berivoj Mišković, dr. med., predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo, Klinička bolnica „Sveti Duh“.

Okrugli stol moderirat će dr. sc. Stjepo Bartulica, viši asistent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

U priopćenju Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske od 22. 8. 2013. stoji:

Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi spada u ljudska prava i temeljne slobode zajamčene međunarodnim dokumentima, u prvom redu Općom deklaracijom o ljudskim pravima (članak 18.) Ujedinjenih naroda i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (članak 9.). Značaj ove ljudske slobode ogleda se i u tome što većina demokratskih zemalja daje pojedincu legitimno pravo na priziv savjesti, odnosno dopušta mu da ne postupi po zakonu ili pojedinoj njegovoj odredbi koja propisuje ponašanje protivno njegovoj savjesti. Pri tome je nužno da sloboda savjesti jedne osobe ne ugrožava ili isključuje prava drugih.

Sudionici okruglog stola odgovarat će na aktualna pitanja poput: 

  • Kako danas razumjeti priziv savjesti: kao oblik građanske neposlušnosti i kao legalno, međunarodno priznato pravo građana – pravo slobode?
  • Mora li zdravstveni sustav omogućiti da na istom mjestu u isto vrijeme bude liječnik koji ima priziv savjesti i onaj koji nema kako pacijenti ne bi bili zakinuti?
  • Tko sve ima pravo odbiti posao iz određenih razloga? Imaju li to pravo uz liječnike i medicinske sestre i primalje?

Za demokratska društva je važna javna rasprava, a sveučilišta su mjesta na kojima se treba i mora progovoriti o aktualnim pitanjima prisutnim u društvu.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište