Na Rimskom sveučilištu Tor Vergata održana je 8. i 9. studenoga 2018. godine Međunarodna rektorska konferencija „Koja je (danas/današnja) misija sveučilišta (danas)? Formacija, istraživanje, inovacija, rad, mudrost“.

U ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta Konferenciji je prisustvovao prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Emilio Marin. Tijekom svog izlaganja prorektor Marin predstavio je rad Hrvatskog katoličkog sveučilišta te se usredotočio na iznošenje prijedloga, koji  je formulirao za posjeta Južnoj Americi, poglavito na četiri papinska sveučilišta, da se uspostavi suradnja osobito na proučavanju povijesti i sadašnjosti imigracija.

Prof. Giuseppe Novelli, rektor Sveučilišta Tor Vergata okupljene sudionike Konferencije je pozvao na novu međunarodnu suradnju baziranu na globalnom partnerstvu te je pozvao sve akademske i znanstvene institucije da rade na stvaranju i očuvanju uvjeta za potpuno odsustvo diskriminacije znanstvenika i studenata u njihovom akademskom radu.

Profesor Massimo Maria Caneva, koordinator Rektorske konferencije, istaknuo je u svom govoru: „Jedan od osnovnih izazova 21. stoljeća je osigurati mir i poticati razvoj, u svjetlu nove svjetske ravnoteže. Današnji problemi mogu se riješiti samo na globalnoj razini. Za pristup globalnim pitanjima i problemima i promicanje globalnog dobra potreban je novi način strateškog promišljanja. Međunarodne zajednice moraju postati protagonisti nove strategije za utjecaj na kriznim područjima i promicanje mira, ljudskih prava i razvoja sa strategijom baziranom na realističnoj i učinkovitoj zajedničkoj vanjskoj politici. Strategija mora uključivati zajedničke napore diplomacije, gospodarstva i mirovnih snaga, biti utemeljena na zajedničkom cilju razvoja snažne kulture suradnje i solidarnosti i biti sposobna razumjeti potrebe na lokalnoj razini.“