Zagreb 7. travnja 2021. u Samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu na redovitom Provincijskom kapitulu franjevaca trećoredaca mr.sc. Marina Šijaković, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba, održala je predavanje pod nazivom “Dobrobit maloljetnika i formacija“. Najprije je prikazala i definirala vrste zlostavljanja maloljetnih i ranjivih osoba (fizičko, emocionalno i spolno zlostavljanje, zlostavljanje u savjesti, zanemarivanje), profil zlostavljačâ te posljedice zlostavljanja kod djece i ranjivih osoba. U nastavku je istaknuta važnost cjelovite početne formacije redovnika i svećenika, koja treba obuhvaćati duhovnu, intelektualnu, pastoralnu te posebno dobru ljudsku formaciju. Na kraju su sudionici kapitula imali priliku za razgovor i pitanja o ovoj aktualnoj temi. Povezano izlaganje je imao predsjedatelj Kapitula fra Sean O. Sheridan, vikar Reda i generalni vizitator te ravnatelj Ureda Reda za zaštitu maloljetnih i ranjivih osoba. On je prikazao aktualne crkvene dokumente te odredbe zakonodavstva Reda, kojima se uređuju pristup i postupci na području zaštite i promicanja dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u kontekstu života i djelovanja Crkve i redovničkih zajednica.
Više na poveznici.