U utorak 24. siječnja 2020. godine profesorice Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta doc. dr. sc. Morana Brkljačić, dr. med. i mr. sc. Renata Bermanec sudjelovale su kao pozvani predavači na  Sjednici Vijeća Hrvatske biskupske konferencije (HBK) za život i obitelj u sklopu Internog kolokvija o eutanaziji i palijativnoj skrbi povodom Dana života 2020.

Docentica Brkljačić održala je predavanje na temu „Palijativna skrb u kontekstu medicinske etike“, a magistrica sestrinstva Bermanec na temu  „Primjeri dobre prakse u skrbi o osobama na kraju života“.

Kolokvij je započeo molitvom i uvodnom riječi mons. Mate Uzinića, predsjednika Vijeća.

 

Doc.dr.sc. Morana Brkljačić, dr.med. i mons. Mate Uzinić, predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije (HBK) za život i obitelj na Konferenciji za novinare povodom Dana života 2020.