U petak 2. ožujka održana je druga edukacija namijenjena medicinskim sestrama i tehničarima koji su mentori studentima sestrinstva u sedam bolnica, KB Dubrava, KB Sestre milosrdnice, Specijalna bolnica za plućne bolesti, Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan, Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, KB Sveti Duh i Dječja bolnica Srebrnjak. Na edukaciji je sudjelovalo više od 60 mentora kao i predavača Odjela za sestrinstvo. Uz pozdravne govore, edukacija je obuhvatila predstavljanje rezultata evaluacija prošle održane edukacije prema kojoj su mentori izrazili veliko zadovoljstvo sadržajem edukacije i predavačima.

Ova, druga po redu organizirana i održana edukacija, obuhvatila je pet radionica i dva predavanja koje su vodili profesori s Odjela za komunikologiju, Odjela za sestrinstvo i sveučilišni kapelan.

Skup je otvorio rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić izrazivši dobrodošlicu i zahvalnost mentorima na dolasku, interesu i motivaciji za edukacije. Pročelnica Odjela za sestrinstvo doc. dr. sc. Marta Čivljak, dr. med. pozdravila je sudionike te najavila cjelodnevni program edukacije i zahvalila sudionicima na trudu koji ulažu u rad sa studentima sestrinstva.

Prva radionica „Uvod u kliničku praktičnu nastavu – holistički pristup studentu“ uvela je sudionike o važnosti cjelovitog pristupa studentima te ulozi iskustvenog učenja. Sudionici su radom u grupama definirali hodogram i upute za prvi dan i susret sa studentima. Radionicu je održala dr. sc. Snježana Mališa s Odjela za komunikologiju. Uslijedila je komunikacijska radionica „Ugovor o komunikaciji“ uz koju su sudionici uz pomoć magistre komunikologije Leali Osmančević izradili ugovore za mentore i studente te opisali i definirali temeljne komunikacijske vještine koje bi mentori i studenti trebali posjedovati u međusobnoj komunikaciji, ali i komunikaciji u bolničkom okruženju. O izazovima i strategijama rada studentima predavala je Vjera Brković, prof. koja je sa sudionicima  definirala ulogu mentora u procesu poučavanja studenata te kroz praktičnu radionicu izradila koncepcijski plan koji će mentorima pomoći u suradnji i radu sa studentima na obostrano zadovoljstvo. Sveučilišni kapelan Odilon Singbo, lic. theol. je održao predavanje „Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje“ temeljeno na Drugoj Poslanici Korinćanima. U predavanju je istaknuo moguće suočavanje mentora s izazovima u radu sa studentima koje trebaju prihvatiti kao priliku za rast i svaku kriznu situaciju doživjeti kao milosni trenutak koji će ih osnažiti.

 

Drugi dio radionica otvorila je Leali Osmančević s Odjela za komunikologiju te je sa sudionicima analizirala i provela samovrednovanje komunikacijskih vještina. Radionica pod nazivom „Pomažem ti“ u središte je stavila važnost međusobne podrške od kolega mentora, razmjenu iskustava te važnost otvorenosti prema komunikacijskim izazovima i povjerenju prema sugovornicima kao preduvjetu uspješne komunikacije. Posljednju radionicu održala je dr. sc. Snježana Mališa koja je naglasila važnost kriterija vrednovanja rada mentora i studenata. Sudionici su kroz ovu radionicu razumjeli važnost jasno definiranih kriterija vrednovanja studenata, učinkovite i pravovremene povratne informacije te su naposlijetku samostalno izradili i tablicu vrednovanja kliničke prakse. Program edukacije završio je predavanjem „Stres i upravljanje stresom“ koje je održala doc. dr. sc. Marta Čivljak, dr. med., pročelnica Odjela za sestrinstvo te kroz primjere upoznala sudionike s različitim pristupima definiranja i prepoznavanja stresa te ih upoznala s temeljnim strategijama suočavanja sa stresnim situacijama i prevencijom mogućeg sagorijevanja na poslu. Nakon provedene anonimne evaluacije, pročelnica Čivljak zahvalila je sudionicima na dolasku, izdvojenom vremenu i uključenosti u radionice i predavanje te najavila i treći ciklus edukacija koji će se održati  krajem svibnja ili početkom lipnja 2018.

 

Tekst: Leali Osmančević, mag. comm.