Izv. prof. dr. sc. Jasminka Štefulj i asistentica Maja Žutić s Odjela za psihologiju organizirale su dvodnevnu istraživačku radionicu u svrhu razmjene iskustva i dosadašnjih saznanja proizašlih iz projekta „Utjecaj majčinog metaboličkog stanja na serotoninski sustav posteljice i neonatusa: od metilacije DNA do funkcije proteina (PlaNS)“, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost. Radionica se održala 12. i 13. prosinca na Institutu Ruđer Bošković, a obuhvatila je ukupno sedam predavanja na engleskom jeziku od članova projektnog tima.

Dvodnevni susret otvorila je voditeljica projekta PlaNS, izv. prof. dr. sc. Jasminka Štefulj, predstavljajući projektne suradnike s Instituta Ruđer Bošković, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog sveučilišta u Grazu, kao i glavne ciljeve i metodologiju projekta te napredak ostvaren od početka projekta u prosincu 2018. godine.

Asistentica Maja Žutić, mag. psych., održala je predavanje „Peripartum mental health, gestational diabetes & serotonin“ u kojem je prikazala preliminarne rezultate iz svoje doktorske disertacije, o sociodemografskim i psihosocijalnim korelatima peripartalne depresivnosti te o povezanosti koncentracije serotonina u krvi s indikatorima peripartalnog mentalnog zdravlja, dobivene na uzorku trudnica iz projekta PlaNS.

U okviru radionice, projektni suradnik s Medicinskog sveučilišta u Grazu, prof. dr. sc. Gernot Desoye, održao je institutski seminar „Fetal overgrowth in maternal diabetes and obesity: the role of the placenta“, koji je bio popraćen zanimljivom diskusijom o ulozi posteljice u kontekstu promijenjenog metaboličkog zdravlja majke. Na kraju radionice, održana je završna plenarna rasprava o rezultatima i daljnjim projektnim aktivnostima, a susret je završio zajedničkim obilaskom zagrebačkog Adventa.