U srijedu, 20. travnja 2022. održana je druga sjednica, novog Saziva Studentskog zbora. Sjednicu je otvorio Stipe Markota, predsjednik Studentskoga zbora te je predložio niže navedene točke dnevnog reda:

  • Poticaj studenata na veće sudjelovanje
  • Plan o boljem sudjelovanju Studentskog zbora
  • Izbor studentskih predstavnika za Senat
  • Studentsko putovanje

Prva točka dnevnog reda se odnosila na pitanje kako potaknuti studente Hrvatskog katoličkog sveučilišta na veće sudjelovanje u studentskim aktivnostima i bolje ih uputiti u hijerarhiju i strukture. Odobrava se prijedlog predstavljanja predstavnika Studentskog zbora na susretima studenata s voditeljem godišta, pročelnicima, prorektorima i Rektorom. Predlaže se održavanje redovnih sastanaka studentskih predstavnika određenih odjela sa predstavnicima godišta istoga odjela.

Druga točka dnevnog reda bio je plan o boljem sudjelovanju same institucije Studentskog zbora. Kao temeljni cilj ističe se povećanje reprezentativnosti i prisutnosti Studentskog zbora organiziranjem jednostavnih studentskih aktivnosti.

Treća točka dnevnog reda bio je izbor studentskih predstavnika za Senat. Na razini preddiplomskih studija nominirane su Nikolina Brešić (Odjel za sestrinstvo) i Lara Müller (Odjel za psihologiju). Lara Müller je sa sedam glasova (70%) postala studentska predstavnica preddiplomskog studija za Senat, a Nikolina Brešić je sa tri glasa (30%) postala njezina zamjenica. Na razini diplomskih studija nominirani su Josip Jurić Šolto (Odjel za povijest), Karlo Ložnjak (Odjel za sestrinstvo) i Mija Crnoja (Odjel za komunikologiju). Josip Jurić Šolto je sa pet glasova (50%) postao studentski predstavnik diplomskog studija za Senat, a Mija Crnoja je s tri glasa (30%) postala njegova zamjenica.

Četvrta točka dnevnog reda je organizacija studentskog putovanja, što je jednoglasno odobrena odluka svih prisutnih članova SZ-a. Kao vrijeme održavanja samog putovanja predlaže se listopad ili ožujak. Jednoglasnom odlukom utvrđeno je da će se za putovanje održati poseban sastanak.